Världsaidsdagen eller World AIDS Day, 1 december

Stöd Hiv-Sverige. Köp Red Ribbons på denna länk:  http://www.hiv-sverige.se/bestall-red-ribbon-pins/

Hiv-Sverige är en paraplyorganisation på riksnivå som arbetar med hivpositivas intressefrågor samt bevakar och försöker stärka hivpositivas rättigheter i samhället.
http://www.hiv-sverige.se/